Antanténusz Tehetségsegítő Tanács

Antanténusz Tehetségsegítő Tanács
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
Azonosító: TT 700 002 504
Központi telefonszám: 0036-1-325-0403
Központi fax: 0036-1-325-0403

Honlap: http://www.mkpszk.hu

A Tehetségtanács tagjai (szervezetek és magánszemélyek)

II. Kerületi Pedagógiai Intézet,
1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
- II. Kerületi Önkormányzat, Művelődési Iroda,
1027 Budapest, Bem tér 1.
- ELTE Tanító- és Óvóképző Kar,
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
- Hild József Általános Iskola,
1051 Budapest, Nádor u. 51.
- Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium,
1096 Budapest, Telepy u. 17.
- Újlaki Általános Iskola,
1023 Budapest, Ürömi út 64.
- Százszorszép Óvoda,
1024 Budapest, Fillér u. 29.
- Nap - Kör Mentálhigiénés Alapítvány Tehetségműhelye,
1081 Budapest, Rákóczi út 65.
- Antanténusz Egyesület
1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 3.

A Tehetségtanács célkitűzése
(1) - Az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács egy speciális hiányterülettel, a legfiatalabb korosztály tehetségfejlesztésével és a velük foglalkozó pedagógusok képzésével kíván kiemelten foglalkozni. Ez a tehetségfejlesztő tevékenység életkorra és nem intézménytípusokra (óvoda - iskola) koncentrál. A 4-10 éves korcsoport kiemelkedő képességű gyermekeinek komplex, speciális képzésre, folyamatos fejlesztésre van szükségük, amely megfelel (már mutatkozó vagy még elrejtett) képességeiknek, és fejleszti azokat.
(2) - A kapcsolatrendszer folyamatos bővítésével, módszertani és képző központként szándékozik működni, hogy szemléletformálással, a tapasztalatok átadásával, tehetségsegítő hálózat kiépítésével, vonja be a korosztállyal foglalkozó, a tehetségfejlesztést végző kollégákat, intézményi és magán kezdeményezéseket, akik egyetértenek az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács céljaival és elképzeléseivel. Ennek érdekében a Tehetségsegítő Tanács pedagógus és intézményi adatbázist készít, amely az érdeklődők rendelkezésére áll.
(3) - Az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács állandó lehetőséget biztosít, hogy a tanács tagjai egyeztessék álláspontjukat, szakmai tapasztalatcseréket, tehetségnapokat, konferenciákat, továbbképzéseket szervez a jó gyakorlatok átadására.
(4) - Az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács fontos feladatának tartja, hogy a tanács munkájába bekapcsolódó pedagógusok és magányszemélyek megismerjék a legújabb tudományos kutatási eredményeket. Ennek szem előtt tartásával szervezi képzéseit.
(5) - Az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács támogatási lehetőségek megszerzésével, információk továbbadásával segíti a tehetséggondozás rendszerét. Koordináló tevékenységével kapcsolatot teremt a tehetségnevelésben érintett szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel és a gazdaság szereplőivel.
(6) - Az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács kapcsolatot létesít és ápol a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel.
(7) - Az Antanténusz Tehetségsegítő Tanács egyéni tanácsadást nyújt pedagógusoknak és szülőknek.