Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület


Az Egyesület nevének értelmezése:


Az egyesület három fő tevékenység összekapcsolásával foglalkozik, melynek a megvalósítása vonja maga után a különböző egyéb a célokban megfogalmazott területeket. Az egyesület foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével, a közlekedésre nevelés feladatainak különböző szinten történő megvalósításával, valamint a tehetséggondozással, és e területek összekapcsolásával. Ezért eltérő a sebesség, mert a sajátos nevelésű igényű gyermekek kissé lassabbak, a tehetségesek gyorsabbak, a közlekedésben pedig a sebességről alapfogalom.

Az egyesület célja

Az Eltérő Sebesség Közhasznú Egyesület célja a családi nevelés kiegészítése, segítése, a társadalmi nevelési-oktatási folyamatok elősegítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának megvalósítása, a tehetségazonosítás, tehetséggondozás koordinálása, a közlekedésre nevelés feladatainak inkluzív módszerekkel történő beépítése az oktatási folyamatokba.

Az Egyesület a céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
  • a) Iskola előkészítő foglalkozások szervezése kiemelten a sajátos nevelési igényű és a tehetséges gyermekek részére;
  • b) Társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos cselekvési projektek kidolgozása, működtetése, életvezetési ismeretek oktatása;
  • c) Közlekedésre neveléssel kapcsolatos cselekvési projektek kidolgozása, és megvalósítása;
  • d) Gyermekek napközbeni ellátására cselekvési projektek kidolgozása, megvalósítása;
  • e) Kutatási eredmények publikálása és hasznosítása,
  • f) Szakmai és más jellegű rendezvények, fórumok szervezése és lebonyolítása,
  • g) Az eredményes működést és a célok megvalósítását elősegítő hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, más társaságokkal és szövetségekkel való együttműködés.